Udlån af BUGTENs klubbåde


Organisation

Se siden "Om klubbådene" i menuen øverst.


Udviklingsmuligheder 
 
De gaster, der vil have nye udfordringer, kan søge over på tirsdags- eller torsdagsholdene, der sejler kapsejlads - eller på Scan-kap'en "Jutlander, hvor sejlerfaring er nødvendig.
der er også mulighed for at komme i kontakt med private bådejere, der har brug for gaster. For de erfarne er der mulighed for at blive skipper/instruktør på klubbådene.
Ved at deltage i vedligeholdelse og evt. reparation af bådene kan man få så meget viden om bådpleje, at man får mod på og lyst til at købe sin egen båd.
 
 
 
Hvem kan reservere klubbens folkebåde ”Bugten” og ”Vigen”, Polaris Drabanten "Nilling" samt Scan-kap'en "Jutlander"?

 • Det kan aktive medlemmer  af klubben, som har ”Bådførerret”. Det vil sige medlemmer, som har  duelighedsbevis og som er skipper på en af klubbådene eller medlemmer, som har aflagt  prøve og erhvervet bådførerret. Du skal kende en af folkebådene, Polaris Drabanten eller Scan-kap'en, og  du skal have minimum 1 og max. 4 voksne gaster med, når du sejler.
 • Ves sejlads med Scan-kap'en skal som minimum den ene af gasterne være sejlkyndig.
 • Godkendelse  som bådfører kan man få efter tilfredsstillende resultat af aflagt  praktisk prøve.
  Henvendelse om prøve til folkebådene og Polaris Drabanten skal ske til én af de faste træninsskippere jfr sejlplanen.
  Til Scan-cap'en:skal henvendelse ske til Niels Henriksen - tlf.nr.: 40 35 34 20.

Hvornår er der mulighed for udlån af bådene?

 • Bådene kan reserveres til dagture, weekendture eller ugevis i ferieperioden (uge 27-32).
 • Resten  af sæsonen kan bådene reserveres til dagture (fredag, lørdag eller søndag)  eller weekendture (fra fredag kl. 15 til mandag kl. 08).
 • Ved ugelån er låneperioden fredag kl. 15 til fredag kl. 15.
 • Man kan låne båden i max. 2 sammenhængende uger. i ferieperioden (uge 27-32).
  For "Jutlander" gælder, at man ved reservation inden 1. juni max. kan reservere båden i én uge indenfor ferieperioden.
  Hvis der efter 1. juni er ledige uger, kan der ske reservation af op til max. to uger.
 
Hvordan kan du reservere bådene og betale for udlånet?
 

 • Allerførst: Tjek i reservationskalenderen på hjemmesiden, om den ønskede båd er ledig i den ønskede periode.
 • Reservation af båden sker ved at sende en e-mail til Ole Knudsen på klubbaadene@bugten.dk
  Anfør bådnavn og reservationsperiode.
 • Når du har fået bekræftelse på, at du kan reservere båden, skal du gå ind under "Shop" på www.bugten.dk og købe lånet af den båd for den dag eller det antal dage, som du har fået reservationsbekræftelse på.
 • Skippere på klubbådene skal kun betale halv pris for reservation.
  Betaling skal derfor ske ved bankoverførsel til BUGTENs bankkonto: Nordea Bank - 2316-4345606144
 • Købet kan ikke fortrydes. Men hvis de vejrmæssige forhold gør en sejlads uforsvarlig, kan det lade sig gøre at aftale et andet tidspunkt af tilsvarende længde. Dette gælder dog kun, hvis hele sejladsen må aflyses.
 
Hvornår er sidste frist for reservation af bådene?

 • Der er ingen sidste frist, men fra torsdag morgen uden for sommerferieperioden konkurrerer du med  instruktørerne, som fra det tidspunkt kan booke bådene til skolesejlads.
 
Hvad koster det?
 
Folkebådene "Bugten og "Vigen" samt Polaris Drabanten "Nilling":

 • Leje 1 dag: kr. 250,-
 • Leje 1 weekend: kr. 500,-
 • Leje 1 uge: kr. 1600,- 

Scan-kap'en "Jutlander":
 • Leje 1 dag: kr. 400,-
 • Leje 1 weekend: kr. 1.000,- (heraf går kr. 200,- til opsparing til nye sejl)
 • Leje 1 uge: kr. 3.000,-            (heraf går kr. 400,- til opsparing til nye sejl)
 
 
Overtagelse af båden
Du overtager båden med det udstyr, der normalt anvendes til klubbådssejlads.
I Klubbådenes grejskur befinder sig en del ekstra udstyr og grej. Medtag kun det grej, der tilhører den båd, som du har lejet - se mærker og skilte på hylder og kurve.
Ønsker du at medtage yderligere udstyr og grej, må du selv medbringe det.
Det er i din egen interesse at gennemgå båden og dens udstyr, inden du forlader hjemhavnen.
- Tjek motor, brændstof, sejl, trimliner, pumpe, navigations- og nødudstyr.
- Du må ikke ændre på bådenes mastetrim uden forudgående aftale med bådlederen på den pågældende båd.

 Varetagelse under lejeperioden
Du skal føre dagbog for hver eneste sejlads.
Båden skal til enhver tid sejles ansvarligt og sikkert i forhold til vejr og vind.
Båden skal fortøjes sikkert og være affendret ved henliggelse i havn.
Det forventes, at du efter bedste evne forsøger at begrænse virkningen af en evt. skade.
 
Aflevering af båden efter lejeperioden
Båden skal afleveres opryddet, rengjort og pumpet tør for vand (folkebådene).
Husk at påfylde brændstof svarende til, hvad du har brugt på turen - brændstof er ikke med i lejeprisen. 
Evt. skader skal  noteres i logbog OG endvidere meddeles til bådlederen for den  pågældende båd (telefonisk eller pr. mail).
I sommerferien endvidere til  koordinatoren for klubbådene (se adresse og tlf.nr. nederst)
.

Det forventes, at du selv efter bedste evne deltager ved udbedringen af evt. skader, der er opstået under lejeperioden.
Alt udstyr, der er afhentet i grejskuret, skal leveres tilbage.


Er du erstatningspligtig i tilfælde af skader/mangler?

 • Hvis  du har udvist godt sømandsskab og fulgt ovenstående bestemmelser, vil du ikke blive afkrævet betaling for udbedring af evt. skader.
 • Klubbådene er ansvarsforsikrede. Ved evt. skade på anden båd, materiel eller person dækker forsikringen kun, hvis du udførligt kan redegøre for hændelsesforløbet, og kun hvis du har udvist godt sømandskab.
 
Er der en kontaktperson for bådudlejningen?

 • Ja.  Hvis du har flere spørgsmål efter at have læst ovenstående, kan du  kontakte
  Ole Knudsen på klubbaadene@bugten.dk eller mobil 23 33 70 64
 
Medlemmer med bådførerret.

Klubbåds-organisationen har en ajourført liste over medlemmer, der har erhvervet bådførerret.


Særlige regler for instruktører
 
I weekender og ferie, hvor bådene ikke er reserverede, kan de lånes til skolesejlads.
 
Instruktørerne  og reserveskippere opfordres til at arrangere sejladser på hverdage  før kl. 15 og i weekender, samt i ferieperioden, når bådene ikke er lejet ud.

Instruktører og andre, der er opført på listen kan gratis anvende klubbådene til skolesejlads i følgende tilfælde:
 • På hverdage (før kl. 15) uden for ferieperioden ved at kontakte den skipper, som sejler den pågældende ugedag (se sejlplanen).
 • I en weekend ved tidligst torsdag morgen at reservere ved e-mail Ole Knudsen på klubbaadene@bugten.dk
 • For sejladser med klubbådsgaster betales der ikke for udlånet, og man er kun erstatningspligtig for manglende inventar.
 • Klubbådene kan i ferieperioden max. anvendes til langture tre dage i træk, hvis der ikke betales for udlånet af bådene.
 • Faste instruktører kan låne bådene til halv pris. Betaling herfor kan dog kun ske ved på forhånd aftalt bankoverførsel.
   


Siden sidst revideret: 12.02.2024 AaBK