Turbøjer - ordensregler

Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser i de danske farvande.
Ankerbøjerne er gule og med sort mærket "DS" (Dansk Sejlunion)
For benyttelse af bøjerne gælder nedenstående regler:


Bestemmelser vedrørende DS-turbøjer

Benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Daansk Sejlunion. (Flensburg Yacht Club er medlem af DS. FYCs stander er hvid med to vandrette linjer og med et skjold, der viser to løver).

Hækflag og stander skal føres og følgende regler skal overholdes:

Benyttes en bøje, skal den frigives til et andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.

Den maximale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides.
Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.

Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.

Benyttes samme bøje af flere både, er det dog en selvfølge:
- at først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge ved siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden
- at sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisninger fra den tidligere ankomne båd
   (fortøjning til bøje, spring, etc.)

Når bøjerne benyttes, gølder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsegler".

Er der problemer med de udlagte bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller andre kommentarer, bedes skriftlig henvendelse ske til Dansk Sejlunion.Siden sidst revideret: 03.02.13 AaBK