Kapsejladser i Sejlklubben BUGTEN


 Torsdagssejlads 18-09-20 start 2.jpg Sejlklubben BUGTEN arrangerer er række kapsejladser -
såvel alene som i samarbejde med de andre sejlklubber i Århus-området.
Enkelte sejladser afholdes i samarbejde med Aarhus Sejlklub, andre afholdes i samarbejde med de øvrige sejlklubber i Århus-området, som er organiseret i Sailing Århus.

Klubbens egne faste kapsejladser omfatter Torsdagssejladserne, Singlehand-sejladsen,
Kyllinge-sejladsen og Kalø-sejladsen.


For yderligere detaljer om BUGTENs sejladser - se Kapsejlads > Sejladsbestemmelser.


Torsdagssejladserne:

Der afholdes i alt 12 sejladser i løbet af sæsonen - 6 sejladser i forårssæsonen
og 6 sejladser i efterårssæsonen.
Sejladserne afholdes torsdag aften med første start kl. 19:00 - dog i august kl. 18:30
og i september kl. 18:00.
Sejladserne foregår nordøst for lystbådehavnen på en fastsat bane, hvor omsejlingsretningen
besluttes af dommerne efter den aktuelle vindretning og -styrke.
Afkortning af banen kan forekomme, når svage vindstyrker gør det nødvendigt.


Singlehand-sejladsen:

Sejladsen afholdes på torsdags-banen, og (som navnet angiver) med kun én person i hvert fartøj.
Det er af sikkerhedsmæssige hensyn ikke tilladt at anvende spiler eller at anvende spilerstage på fokken.
Redningsvest er påbudt under sejladsen.
 
 
Kyllingesejladsen

Kyllingesejladsen
er efterårssejladsen for sejlklubben SBA’s medlemmer.
Den kalder sig ”Aarhusbugtens mindste havkapsejlads”og er en traditionsrig festlig sejlads,
som deltagerne også ynder at kalde for SBA Mesterskabet.
Sejladsen går til Kongsgårde Bro;i tilfælde af dårligt vejr til Norsminde. Distance: 10 SM.

Der startes ved Lystbådehavnen med respit efter måltal, så alle både i princippet ankommer samtidigt.

Dagen indledes med morgenmad og skippermøde kl. 8.00. 1. start er i reglen kl. 10.00.
Der dystes om Kyllingepokalen og andre præmier, som overrækkes efter frokosten i det grønne -
eller i klubbygningen. 

Tilmeldingen til Kyllingesejladsen sker på SBA’s hjemmeside.
Skriv bådtype, bådens mål/TCC, og om det er med eller uden spiler.
Kender man ikke sit måltal, tildeler vi dig et.

Deltagelsen er gratis. 


Kalø-sejladsen:

Sejladsen er en distance-sejlads på ca. 26 sm., med start og mål umiddelbart NØ for Århus Lystbådehavn.
Banen omfatter foruden en udlagt bøje en række faste afmærkningsbøjer -
med indsejlingen til Nappedam som den fjerneste.
Afkortning af banen kan dog forekomme.
Der startes individuelt i henhold til respit beregnet efter bådens GPH-tal.
Der oprettes rene klasseløb ved 5 eller flere både af samme klasse.
Starttiderne vil fremgå af løbsliste, som udsendes på e-mail til deltagerne samt udleveres før start.


Tilmelding til kapsejladser:

Tilmelding (og betaling) til kapsejladserne foretages her på hjemmesiden under Events i menuen ovenfor.
Der vil man også kunne se de nøjagtige tidspunkter og detaljerede beskrivelser for de enkelte kapsejladser.

Er du ikke medlem, og har du ikke oprettet din proil på hjemmesiden, skal du gøre dette for at tilmelde dig.Siden sidst revideret: 07.04.2024 AaBK