Ordensregler for Kongsgårde Bro


Kongsgårde Bro og det til Broen hørende landareal er privat ejendom og tilhører Sejlklubben BUGTEN Aarhus.

Enhver, der benytter, opholder sig i, eller færdes på havneområdet er underkastet ”Ministeriet for Offentlige Arbejders Standartreglement for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne”, og derudover de særlige bestemmelser, der er fastsat af Sejlklubben BUGTEN.

Broen må udelukkende anvendes af lystsejlere.

Både, der anløber broen, må ikke forlades af deres besætninger undtagen for dagture i land.

Både må ikke henligge ved Broen gennem længere tid undtagen efter nærmere aftale med Sejlklubben BUGTEN.

Motoriseret trafik på Broen og de tilstødende landarealer er forbudt.

Toilet og adgang til ferskvand findes i den østre gavl i pakhuset for enden af brodæmningen.

Borde/bænke og grill foran pakhuset er til fri afbenyttelse for Broens gæster.

Benyttelse af bro og bøjer sker på eget ansvar.

Alt affald skal henlægges i de opstillede renovationsbeholdere.

Sejlklubben BUGTEN påtager sig intet ansvar for de fartøjer, der besejler eller henligger ved Kongsgårde Bro.
Ansvar og risiko i forbindelse hermed bæres alene af fartøjets ejer.

Fiskeri med faststående redskaber (ruser o.l.) indenfor Broens søterritorium (havområdet 50 meter mod vest, nord og øst
for brohovedet og havområdet 60 meter ud fra broens sider) er forbudt.

Sejlere, som ikke er medlem af Sejlklubben BUGTEN, skal betale obligatorisk vedligeholdelsesgebyr.
Hvis der tilsluttes el., skal det betales af alle fartøjer.

Beløbenes størrelse fremgår af etiketten på de i pakhuset ophængte plastposer.
Poserne deponeres inden afsejling i den rødmalede sparebøsse på brohovedet.

Den tilsynsførendes
(Havnefogeden eller dennes assistenter) anvisninger skal ubetinget efterkommes.


                                            Sejlklubben BUGTEN-Aarhus.

                                            Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C.

 


 

Siden sidst revideret: 31.01.2013 AaBK