Om Sejlklubben BUGTENs klubbåde


Sejlklubben BUGTEN råder over i alt fire klubbåde - to Folkebåde "Vigen" og "Bugten", en Polaris Drabant "Nilling" samt en Scan-kap 99 "Jutlander".
I disse både kan du sejle en fast ugentlig aften i sejlsæsonen sammen med en erfaren skipper samt 2 - 4 andre gaster.

Træningssejladser.
Mandag, tirsdag og onsdag sejles der træningssejlads for nye og letøvede sejlere med folkebådene og Polaris Drabanten.

Ved træningssejladser anvendes det pensum for læring, som er fastlagt af Søfartsstyrelsen.
Når man har erhvervet tilstrækkelig erfaring og kompetence, kan man gå til prøve i praktisk duelighed.


 
Lidt fakta om Folkebåden
           
            Længde:                                  7,68 m
            Bredde:                                   2,20 m    
            Dybgang:                                1,20 m    
            Deplacement (vægt):     1.960 kg
            Kølvægt:                              1.040 kg
Sejlareal: 24 m2  (storsejl 17 m2, fok 7 m2)
            Besætning:                                  3-4
           
Læs mere om Folkebåden på Folkebådsklubbens hjemmeside:
            
 
            


Lidt fakta om Polaris Drabanten
           
            Længde:                                 7,80 m
            Bredde:                                  2,40 m    
            Dybgang:                               1,42 m    
            Deplacement (vægt):     2.620 kg
            Kølvægt:                             1.350 kg
Sejlareal m. krydsfok: 29 m2  (storsejl 14,3 m2, krydsfok 14,7 m2)
Genuafok: 22,3 m2
Spiler: 55 m2
            Besætning:                                3-5
           
Læs mere om Polaris Drabanten på Polaris Drabant klubbens hjemmeside:
 
             


            
Lidt fakta om Scan-cap 99
           
Længde:                                   9,86 m
Bredde:                                    2,61 m
Dybgang:                                 1,57 m
Deplacement (vægt):       3.300 kg
Kølvægt: (bly)                     1.450 kg
Køl:                                        Finnekøl
Sejlareal: 43,5 m2 (storsejl 23 m2, fok 20,5 m2)
Spiler: ca. 70 m2
            Indenbords motor:     Yanmar 18 HK
            Besætning:                             4 - 5
           
Læs mere om Scan-kap 99 på Scan-kap klubbens hjemmeside:

            


Vi er i alt ca. 50 sejlere og 18 skippere, som benytter de fire både.
Medlemmer af BUGTEN, der har duelighedsbevis og bådførerret, kan leje bådene i weekender samt i sommerferien.

Vi kan også bruge dig som skipper, hvis du er rutineret og har lyst til at lære fra dig.

For at sejle klubbåd skal du være optaget som aktivt medlem af Sejlklubben BUGTEN.

Vedrørende priser - se "Priser" i menuen til venstre.

Har du lyst til at sejle klubbåd, kan du se, hvordan du kommer i gang på siden: Klubbådene > Bliv klubbådssejler
i menuen øverst.

Henvendelse om klubbådene kan ske til Ole Knudsen på e-mail klubbaadene@bugten.dk eller tlf.: 23 33 70 64.

Herunder følger en lidt mere detaljeret beskrivelse af klubbådene og klubbådsafdelingen:


Organisation 

Klubbådsorganisationen ser for øjeblikket således ud:

Koordinator
Ole Knudsen
klubbaadene@bugten.dk
Tlf.: 23 33 70 64
Bådleder "Vigen"
Kaj Nielsen
kn2707@gmail.com
Tlf.: 29 86 25 47
Bådleder "Bugten
Jørgen Hansen
joha1411@gmail.com
Tlf.: 53 69 47 11
Bådleder "Nilling"
Rasmus Bertelsenrasmusmbertelsen@gmail.com
Tlf.: 28 15 27 53
Bådleder "Jutlander"
Davur Petersen
davurpetersen@gmail.com
Tlf.: 20 78 87 65
Reservation af klubbådene
Ole Knudsen
klubbaadene@bugten.dk
Tlf.: 23 33 70 64

                                                                                                                                                                                                                                                               


Bådene 

Klubbådene er to glasfiberfolkebåde ved navn "Bugten" og "Vigen", Polaris Drabanten "Nilling" samt en Scan-cap 99 med navnet "Jutlander"..
Bådene ejes af sejlklubben, derfor navnet klubbådene. Alle bådtyper er meget velegnede til at lære sejlads i og til at blive fortrolig med de forhold og betingelser, der gælder, når man bevæger sig til søs. Bådene er deres høje alder til trods i god stand. Vi lægger vægt på sikkerhed og sikker sejlads, og at sejlerne får rutine i at manøvrere bådene under de almindeligst forekommende vind- og vejrforhold.


Formål 

Formålet er at uddanne nybegyndere til gode erfarne sejlere, samt at opleve nogle dejlige ture på Aarhus-bugten. Vi bruger pensum til praktisk duelighedsbevis som rettesnor.


Engagement 

Ønsker du at deltage i vores gode tilbud om at sejle i klubbådene, har klubben til gengæld en klar forventning til dig om, at du engagerer dig i vores fællesskab og bidrager (efter bedste evne), aktivt i de opgaver, der er med klargøring af båd,rig og afrigning samt løbende deltager i vedligeholdelsen af vores klubbåde hen over sæsonen.
Hvis du kan svare ja til ovennævnte, glæder vi os til at sejle med dig. Hvis ikke, vil vi opfordre dig til at vælge et andet tilbud.


 
 Bunden på "Fjorden" får
            en grundig omgang i
            byggehallen.
           
            Det er Mette i rumdragten!
           
            
 Heldigvis dukker Erling op -
            med kage.
           
           
           
            


Pladskapacitet 

Vi kan ikke altid love en plads her og nu, men du kan blive skrevet op på en venteliste. Hvis der kommer afmeldinger, vil du få tilbudt en ledig plads for resten af sæsonen. Du vil derefter være sikret en plads for de følgende sæsoner.


Sejladsen 

"Bugten" og "Vigen" sejler træningssejlads mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Der er dog hold med øvede gaster, der på tirsdage og torsdage sejler kapsejlads.
I løbet af sæsonen vil der være mulighed for at sejle med "Nilling".

"Jutlander" sejler mandag og onsdag med øvede gaster. Torsdag sejles kapsejlads.

Hvert hold består af en skipper og 2 - 4 gaster. Skipperen afgør, om der skal sejles med alle gaster, eller der skal være en "oversidderordning", så man skiftes til ikke at sejle på hver ca. 4. sejlads.
Holdene består så vidt muligt af både mænd og kvinder. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse, men det er nødvendigt at have en rimelig normal kondition.
Der sejles ofte ud og ind for sejl. Bådene har motor, men disse anvendes kun ved vindstille. Normalt sejles der ud ca. kl. 17 og ankommes ca. kl. 21, efterfulgt af en halv til en hel time med vand/øl eller kaffe i klubhuset.
I starten og slutningen af sæsonen kan det være nødvendigt med varmt tøj, handsker og hue. Medbring altid gummistøvler og regntøj. Bådene er udrustede med redningsveste og alt krævet sikkerhedsudstyr.
Det er en god idé at have lidt mad- og drikkevarer med. Saltvand og frisk luft skærper appetitten.


Duelighedsbevis 

Der kan være mulighed for at tage den teoretiske del af duelighedsbevis i en af sejlklubberne på havnen. Ellers kan det tages på en aftenskole eller hos en privat udbyder.
Vi anbefaler, at man sejler en sæson, tager den teoretiske del om vinteren og efter endnu en sæsons sejlads slutter af med den praktiske del i en af klubbådene ultimo september med én eller flere øvedage forud.


Kontingent 

Se "Priser" i menuen til venstre.


Udviklingsmuligheder 

De gaster, der vil have nye udfordringer, kan søge over på tirsdags- eller torsdagsholdene, som sejler kapsejlads. Der er også mulighed for at komme i kontakt med private bådejere, der har brug for gaster. For de erfarne er der mulighed for at blive skipper/instruktør på klubbådene. Ved at deltage i vedligeholdelse og evt. reparation af bådene kan man få så meget viden om bådpleje, at man får mod og lyst til at købe sin egen båd.


Reservation af klubbådene

Bådene kan reserveres til privat sejlads af klubbens medlemmer for en ganske rimelig pris. Det er en forudsætning, at man har bestået duelighedsprøve plus at man har erhvervet bådførerret til sejlads med folkebådene, Polaris Drabanten eller Scankap'en.
Reservation af bådene kan være for en dag, en weekend eller en uge eller to i sommerferieperioden.
Nærmere information om reservationsbestemmelserne kan findes på siden "Udlån af klubbåde" i menuen til venstre.


Lidt om sejlklubben 

Sejlklubben bruger en stor del af sit budget på sociale arrangementer og det er en aktiv klub, som i stor udstrækning baserer sig på, at medlemmerne stiller deres arbejdskraft til rådighed. 
Sejlklubben arrangerer mange fester og frokoster, heriblandt et antal lørdagsfrokoster ifm. forårsklargøring og efterårsafrigning, hvor klubbådssejlerne laver maden til nogle af disse. 
Sejlklubben arrangerer også dags- og weekendture bl.a. til Kongsgårde på Helgenæs. Den lille og meget smukt beliggende anløbsbro ejes og vedligeholdes af sejlklubben, og der er mange festlige traditioner, der skal holdes i hævd i forbindelse med f.eks. standerhejsning og midsommer. Det er helt naturligt, at også klubbådssejlerne deltager i disse arrangementer.
 Der er brug for nye og unge medlemmer i klubben og det værdsættes, at du bruger klubben så meget som muligt.
Du kan få en nøgle hos materielforvalteren, og der er altid mulighed for at lave kaffe.
Tag familien med - børn og børnebørn er også meget velkomne.


Tilmelding 

Send en e-mail til Ole Knudsen på e-mail klubbaadene@bugten.dk eller tlf.: 23 33 70 64.
Der er størst sandsynlighed for at få en plads, hvis du søger inden 1. februar.
Med venlig hilsen
Bådeledere og koordinator for klubbådene
Siden sidst revideret: 13.02.2024 AaBK