Ejerforhold for både på Sejlklubben BUGTENs fartøjsstation


Ægtefæller/samlevere:

SBA anerkender, at ægtefæller og samlevere i juridisk forstand kan være medejere af en båd på SBAs fartøjsstation.
SBA relaterer imidlertid alene til pladshaver - dvs. den navngivne person, som pladsen er tildelt.

I tilfælde af dødsfald eller skilsmisse indgår ægtefællen/samleveren, som har overtaget eneejerskabet af båden, på lige fod med andre ansøgere til en plads efter anciennitet.

Ægtefælle/samleveren skal være aktivt medlem af klubben på ansøgningstidspunktet og i besiddelse af duelighedsbevis på tidspunktet for tildeling af en bådplads.

I forbindelse med tildeling af bådplads friholdes ægtefælle/samlever for indbetaling til SÅL (Kr. 1.500,-).


Flere ejere:

Som allerede oplyst skal alle ejere være aktive medlemmer af SBA og i besiddelse af duelighedsbevis.

Hvis pladsen overdrages internt mellem ejerne af båden, ligestilles den nye ejer/pladshaver med andre ansøgere om plads på fartøjsstationen - dvs. efter anciennitet.


SÅL:

Indbetalingen til SÅL (Kr. 1.500,-) relaterer sig til pladshaver og ikke til båden.
Dette betyder, at en ny pladshaver til den samme båd skal betale til SÅL, med mindre det kan bevises, at denne allerede tidligere har betalt det fulde beløb til SÅL.


Overdragelse mellem ægtefæller og samlevere er undtaget denne regel.


Siden sidst opdateret: 22.11.13 AaBK