Kapsejladsudvalget


Sejlklubben BUGTEN arrangerer er række kapsejladser - såvel alene som i samarbejde med de andre sejlklubber i Århus-området.
Enkelte sejladser afholdes i samarbejde med Aarhus Sejlklub, andre afholdes i samarbejde med de øvrige sejlklubber i Århus-området, som er organiseret i Sailing Århus.

Klubbens egne faste kapsejladser omfatter bl.a. Torsdagssejladserne, Tunø Rundt, Singlehand-sejladserne og Kalø-sejladsen.

Disse kapsejladser arrangeres af BUGTENs kapsejladsudvalg, som for nuværende består af følgende personer:


 Aage Bech Kristensen
Højvangsvej 63, Stavtrup
8260 Viby J
Telefon:
Mobil: 24 82 19 44
Email: aagebech@mail.dk

Leif Grøn Nielsen
Espedalen 100
8240 Risskov
Telefon: 86 21 09 65
Mobil:    21 75 67 65
    
 
Pernille Weldingh
Ivigtutvej 3
8200 Aarhus N
Telefon:
Mobil: 60 24 74 00
Email: tuttevej3@gmail.com

 Kim Aagaard Larsen
Fuglesangs Alle 53
8210 Aarhus V
Telefon:
Mobil: 51 41 45 29
    
 Ole Ventzel Davidsen
Horsbjergvej 2
8653 Them
Telefon:
Mobil: 26 70 11 76
Email: ole@ventzel.dk
 Ole Berg Sørensen
Firkløvervej 19
8240 Risskov
Telefon:
Mobil: 72 69 06 10
    
 Jørgen Halle
Østerbyvej 1
8310 Tranbjerg
Telefon:
Mobil: 53 69 47 11
  


Siden sidst revideret: 04.05 2016 AaBK