Leje af byggehallen

Foruden klublokale, køkken, toiletter, m.m. indeholder BUGTENs klubhus en hal, der hovedsageligt anvendes ved større eller mindre vedligeholdelsesopgaver på såvel klubbens egne som naboklubbernes fartøjer.

Der er i hallen plads til både med en totallængde på op til ca. 34 fod.
Der kan i hallen stå to både side om side - såfremt de ikke er specielt brede.

Indvendige mål for byggehallen:

 Længde: 10, 60 m
  Der fragår en udbygning på ca. 50 x 70 cm midt på væggen modsat porten
 Bredde:
 7, 25 m
  Arbejdsborde á 50 cm bredde langs begge sidevægge
 Lofthøjde: 3,60 m
  Der fragår ca. 10 cm til lysstofarmaturer
 Port-bredde: 4,54 m
  
 Port-højde 3,60 m
  


I særlige tilfælde kan hallen udbygges med et telt, der monteres uden på gavlen (med åben port), således at der skabes plads til både med en længde, der overstiger byggehallens.


To af de trofaste lejere er i gang igen:
   


Retningslinier for leje af byggehal:

 1. I byggehallen er der 2 pladser, der kan lejes på ugebasis.
 2. Ansøgning om plads i byggehallen sker indtil videre ved henvendelse til materielforvalteren - se nedenfor.
 3. Medlemmer af Sejlklubben BUGTEN har fortrinsret til at kunne leje plads i byggehallen.
 4. Ikke klubmedlemmer kan leje plads i byggehallen - endeligt tilsagn om indgået lejemål gives 2 måneder før den ønskede periode.
 5. Skiftedag er normalt lørdag kl. 11:00. I weekender med fælles søsætning/optagning af både er skiftedag dog
  fredag kl. 18:00. Afvigelser fra dette skal meddeles materielforvalteren.
 6. Lejer er fuldt ansvarlig for beskadigelser på bygninger og inventar. Eventuelle skader skal anmeldes til materielforvalteren, der alene afgør skadernes omfang.
 7. Der må ikke foretages sprøjtemaling i byggehallen.
 8. Ved slibning med maskine SKAL udsugningsudstyret anvendes - alternativt anvendes klubbens slibeudstyr med tilhørende støvsuger, som kan lejes via SHOP.
 9. Byggehallen skal på skiftedagen afleveres ryddet og rengjort.
 10. Der betales en fast pris pr. uge for leje af byggehallen af henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer -
  prisen er inkl. strøm til el.værktøj.
 11. Lejen betales forud, og lejeren skal fremvise kvittering for betalingen før nøglen udleveres.
  Vedrørende betaling af leje - se nederst på siden.
 12. Evt. varmeforbrug indberettes på e-mail til materielforvalteren - faktureres efterfølgende af kassereren vie e-mail.
 13. Adgang til byggehallen skal foregå via døren i porten. Nøgle til byggehallen udleveres af materielforvalteren
  (eller en anden person efter aftale), til hvem den også tilbageleveres.
 14. Kopiering og udlån af nøglen til byggehallen er ikke tilladt.

Vedrørende pris for leje af byggehal samt pris for varme - se "Priser" i menuen til venstre.

Bemærk! Priserne er forskellige for henholdsvis medlemmer (med min. 1 års anciennitet) og ikke-medlemmer!

Henvendelse vedr. leje af byggehallen skal ske til materielforvalteren - pt. Anne Bytofte på e-mail:  anne.bytofte@hotmail.com
med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnr.
 • E-mail
 • Bådtype
 • Bådens navn
 • Lejeperiode
 • 1 eller 2 pladser
 • Medlem af hvilken klub


Betaling af leje:

Betaling af leje skal ske forud og foretages ved brug af Dankort under "Shop" i menuen foroven.
I shoppen vælges "Halleje (for medlemmer)" henholdsvis "Halleje (for ikke medlemmer)".
Halleje (for medlemmer) gælder kun for medlemmer med min. 1 års anciennitet.
Lejeren indtaster sit navn og klikker på feltet "Læg i kurv", hvorved én uges leje lægges i indkøbskurven.
Er der aftalt leje af hallen i flere uger, gentages dette én gang for hver uge.
Såfremt der er aftalt leje af begge pladser i hallen, gentages proceduren to gange pr. uge.
Den valgte type leje og antal samt beløb kan nu ses i indkøbskurven foroven, og betaling med Dankort kan foretages.
Når betalingen er gennemført, modtages en e-mail med kvittering for den indbetalte leje.
Kvittering for betaling af halleje SKAL fremvises, før nøglen til byggehallen udleveres.

OBS! For at betale lejen skal man logge ind med brugernavn og password.
Ikke -medlemmer skal oprette deres profil for at kunne foretage betaling.


Siden sidst revideret. 13.04.2018 AaBK