Leje af dommerbåden "Clemens"

Retningslinier for udlejning af "Clemens"

Vedr. udlån internt i SBA:
Båden kan kun udlånes til aktiviteter, der er organiseret som klubaktiviteter.

Vedr. udlejning:
Båden kan kun udlejes til sejlklubber organiseret under Dansk Sejlunion
og kun i forbindelse med sejlsportsaktiviteter.

Procedure ved udlån/udlejning:
Låneren/lejeren reserverer båden via e-mail til den "Clemens-ansvarlige" -
se nederst på siden.
Låneren/lejeren modtager en bekræftelse fra Sejlklubben BUGTEN.
Låneren/lejeren skal være godkendt af BUGTEN som ansvarlig bådfører
og være i stand til at føre båden på forsvarlig vis.
 

Udlejning eksternt:
Ved udlejning til andre sejlklubber skal betaling ske forud ved bankoverførsel til konto 2316 4345606144 med tydelig
angivelse af navn og lejeperiode.
Lejeren skal fremvise kvittering for bankoverførslen til den Clemens-ansvarlige eller have accept fra kassereren -
inden nøgler udleveres.

Overtagelse/aflevering af båden:
Båden overtages og afleveres ryddet og rengjort.
Ved udlejning modtages og afleveres båden fuldt tanket.

Ansvar:
Ved udlejning har lejeren det fulde erstatningsansvar i forhold til alle skader, som kan henføres til lejers fejl under sejlads og betjening i øvrigt.
Ved udlejning har lejer det fulde ansvar for enhver skade, som det lejede og dets benyttelse måtte påføre trediemand.
Ligeledes har lejer det fulde ansvar for skader på "Clemens", der måtte forvoldes af trediemand.
(Det er ikke BUGTENs opgave at afklare eventuel regres).
Omfanget af eventuelle skader på "Clemens" afgøres ene og alene af Sejlklubben BUGTEN.

Vedrørende priser - se "Priser" i menuen til venstre.


Henvendelse vedr. leje af "Clemens" skal ske til den "Clemens-ansvarlige" - pt. Leif Grøn Nielsen
på e-mail:  Leif.Groen.Nielsen@privat.dk  med følgende oplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefon
  • E-mail
  • Dato for lejemål
  • Lejeperiode - en hel dag eller blot en aften
  • Medlem af BUGTEN - eller angiv klubSiden sidst revideret: 18.05.2015 AaBK