Velkommen til Sejlklubben BUGTEN's hjemmeside
   Gæstesejlere   Gastseglere     Visiting Yachts Map.jpg
Betaling - Tallyweb    Zahlung - Tallyweb   Payment - Tallyweb   
Ilca start.jpg

Sailing Week - Olympic Nordic den. 1.-3. september


Så var der igen bud til BUGTEN efter "Clemens" med fuld besætning samt besætning til en enkelt RIB (gummibåd med fast bund).
"Clemens" og RIB'en skulle anvendes på en bane for Ilca 6 og OK-joller.
Ilca 6 blev tidligere benævn Laser Radial og sejles normalt af piger eller lette drenge.

Årets mange stævner har som noget meget positivt medført tilgang af mange nye besætningsmedlemmer på dommerbåden.
Ingen vind - ingen kapsejlads!


Den 31. august skulle singlehand-sejladsen efter planen afvikles på torsdagsbanen, men som det fremgår af billedet, var der absolut ingen vind på Aarhus-bugten den aften.
Sejladsen måtte derfor aflyses, og vi kunne alle sejle ind igen og nøjes med at nyde den ventende kaffe med tilhørende kanelstænger.
Men trods alt en meget skøn aften på vandet!
Vindstille Tagetes.jpg
Grill-aften i lokalet.jpg

Grill-aften i BUGTEN - onsdag den 30. august


Denne gang var vi ikke så heldige med vejret - kort efter kl. 18, hvor arrangementet begundte, startede regnen, så maden måtte nydes inden døre.
Som ved den tidligere grill-aften i juni var Claus og Henrik atter flittige ved grillen.
Trods vejret hyggede de ca. 50 deltagere sig i klublokalet.
X-yachts Gold Cup


Endnu engang var der bud efter BUGTENs dommerbåd "Clemens" samt et par frivillige besætningsmedlemmer, da X-yachts Gold Cup blev afviklet den 18.-19. august.

I alt 37 X-yachts i alle størrelser deltog i stævnet - dvs, fra X79 som den mindste til flere store 55-fods typer.

Lørdag aften var der præmieuddeling samt festmiddag med musik og dans, hvor ca. 225 sejlere og frivillige deltog.
X-yacht.jpg

Grill-aften 13.06.23 m skygge.jpg

Grill-aften i BUGTEN


Tirsdag den 13. juni afholdt Aktivitetsudvalget grill-aften, hvor udvalget serverede kød og pølser fra grillen, medens deltagerne selv medbragte tilbehøret.
Vejret var fantastisk sommervejr, så de ca. 40 deltagere kunne nyde maden på terrassen.
Som det ses på billedet, fik det noget reducerede Aktivitetsudvalg god hjælp ved grillen af Claus og Henrik.
Som sædvanligt var deltagerne også flinke til at hjælpe med oprydningen.
En dejlig aften i BUGTEN.The Ocean Race kom til Aarhus


I dagene 29. maj - 8. juni blev årets helt store sejlsportsbegivenhed afholdt i Aarhus, der om ikke før så nu blev verdenskendt som sejlsportsby,

Foruden sejladserne med de fantastiske både blev der afholdt mange arrangementer på havnen, og mange medlemmer fra BUGTEN deltog som frivillige både til lands og til vands
The Ocean Race leg start.jpg
Clemens.jpg

BUGTENs dommerbåd "Clemens" havde æren af at føre flotillen på ca. 50 fartøjer ind til Dokk1 under de to dages paradesejladser.

Mange af de deltagende sejlbåde "flagede over top" med signalflag, og på "Clemens" blev stængerne med kapsejladsflagene sat langs lønningen.Standerskift på Kongsgårde Bro

Fredag den 5. maj (Store Bededag) blev den gamle stander skiftet med en flot ny.

Kl. 15:00 lød signalet, og den nye stander blev sat - i første omgang sammen med Dannebrog.
Derefter holdt Jørgen Bæk en kort tale på vegne af Kongsgårde-lauget, hvorefter han serverede pølser og brød fra grillen - og nøddehorn til kaffen!
Vejret viste sig dog ikke fra den venlige side - det var meget koldt, og der blæste en hård vind fra sydøst.
Mange medlemmer plus brugsuddeleren og et par lokale beboere deltog, men for en gangs skyld havde kun tre både anløbet broen - resten af medlemmerne var kommet i bil (og en enkelt cykel).

Standerskift Kongsgaarde.jpg


Standerhejsning.jpg

Standerhejsning i BUGTEN

Lørdag den 29. april kl. 15:00 lød skuddet, og standeren blev hejst.

Traditionen tro sang de fremmødte standersangen - denne gang ledsaget af musik fra Erik Borregaard, Morten Bytofte og Nikolai Bøgelund.
Formanden Leni Abrahamsen holdt sin første tale som ny formand i klubben og sluttede med at uddele en 50-års nål til Erling Byrgren (billedet).

Inden standerhejsningen blev der afholdt stumpemarked i byggehallen fra kl. 10:00, hvor der blev handlet meget maritimt udstyr til billige priser.
Kl. 13:00 serverede Aktivitetsudvalget forårsfrokost bestående af lækre hjemmelavede retter. Lidt over 50 medlemmer og ledsagere deltog i frokosten.

Alt i alt en dejlig dag i klubben.Intro-aften for nye medlemmer

Torsdag den 13. april afholdt bestyrelsen en informationsaften for nye medlemmer, hvor bestyrelsen bl.a. fortalte om klubbens historie, medlemstal, fartøjsstation, aktiviteter og relationer til andre klubber på havnen.

I alt 27 nye og forholdsvis nye medlemmer deltog i mødet - og stillede mange gode spørgsmål til bestyrelsen.

Introaften.jpg

Bergen.jpg 

Klubaften med FTLF - onsdag den 15. marts


I samarbejde med FTLF (Foreningen Til Langturssejladsens Fremme) havde Aktivitetsudvalget arrangeret en klubaften om sejlads til de norsske fjorde.

Johannes fra FTLF fortalte levende (suppleret af sin kone Jette) om deres sejltur til mange af fjordene på den sydlige del af Norges vestkyst.

Samtidig viste han dejlige billeder af de smukke norske landskaber og de hyggelige små og store havne - bl.a. Bergen, som ses på billedet.Som det fremgår af billedet, var der fuldt hus i klubhuset med i alt 65 deltagere fra henholdsvis BUGTEN og FTLF.

Der var blandt deltagerne stor tilfredshed med det spændende arrangement.


FTLF-aften 15-03.jpg 

GF 2023.jpg

Sejlklubben BUGTENs ordinære generalforsamling 2023


blev afholdt onsdag den 22. februar i Aarhus Internationale Sejlsportscenter.
Alle relevante dokumenter - Indkaldelse og dagsorden, regnskab og balance 2022 plus budget for 2023 og tilhørende noter, samt beretninger fra bestyrelse og arbejdsgrupper og nu præsentation - kan ses under: Om klubben > Referater m. m. > Referater m.m. fra generalforsamlinger (kræver log in som medlem).
Der deltog i alt 93 personer - heraf 77 med stemmeret. 70 havde tilmeldt sig spisningen (billedet).


Valgene forløb således:
Valgt som formand for 2 år: Leni Abrahamsen. Afgående formand: Preben Huvendick.
Valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år: Claus Sørensen. Afgående bestyrelsesmedlem: Mette Rostgaard Evald.
Valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år: Helge Find Rasmussen: Afgående suppleant: Leni Abrahamsen.
Valgt som revisersuppleant for 1 år: Erik Borregaard Rasmussen: Afgående revisorsuppleant: Mike Danielsen.
Øvrige personer på valg genopstillede og blev genvalgt.
Generalforsamlingen forløb planmæssigt i en god stemning.


Klubaften -"Samvær, hygge, sang, musik ost og rødvin"

Talemåden "Hver fugl synger med sit næb" blev meget aktuel, da Aktivitetsudvalget den 1. februar havde inviteret til en hyggeaften i klubhuset.
Der blev sunget lystigt med på såvel sange fra Højskolesangbogen som på sange af nyere dato. Else Marie Okkels og Erik Borregaard ledsagede på El.-piano - suppleret af Frans Novak på violin.
Midt på aftenen serverede Aktivitetsudvalget diverse brød og oste til rødvinen.
Der var i alt 47 tilmeldte til arrangementet, men desværre en del afbud i sidste øjeblik.
Men igen en særdeles hyggelig aften i klubhuset!

Klubaften 1 feb.jpg 

Dommerbåden "Clemens" afhentes

Clemens afhentes.jpg 

Onsdag den 18. januar blev "Clemens" afhentet for at blive kørt til Horsens Yachtværft, hvor den nyrenoverede motor skal installeres og et nyt førerhus bygges op.
Horsens Yachtværft forventer, at "Clemens" kan leveres med motor og nyt førerhus til udgangen af februar i år.
Herefter udestår montering af batterier, instrumenter, nyt ledningsnet samt rat og motorstyring - opgaver som skal udføres af BUGTENs egne medlemmer.
Men alt tyder på, at vi igen har en dommerbåd til den kommende sejlsæson. Gå-bingo - søndag den 15. januar

På trods af DMI's varslinger om storm og heftige regnbyger samt advarsler om væltede træer og nedfaldne grene og tagsten deltog foruden Aktivitetsudvalget  ca. 45 medlemmer og ledsagere.
Udvalget havde valgt at lægge en afkortet rute, så deltagerne ikke skulle gå i skoven.
På nær de sidste, som sørgede for at nedtage posterne, nåede alle tilbage til klubhuset, inden den heftige regn begyndte.
Her ventede Aktivitetsudvalget med hjemmebagte boller, varm chokolade og kaffe.
En dejlig dag på trods af vejrmeldingerne.

Gaa-bingo.jpg Nytaarstaffel 2023.jpg

Nytårstaffel i BUGTEN - fredag den 6. januar

I alt 108 medlemmer deltog i arrangementet, hvor bestyrelsen "forkælede" medlemmerne med velkomstdrinks, lækre tapas leveret af Jørgen Bæk, diverse drikkevarer samt kaffe og de eftertragtede nøddehorn.
Formanden holdt en velkomsttale, Jeanette og Morten leverede musik og sang, og Aage havde som vanligt skrevet en sang til lejligheden.
På grund af de mange deltagere blev nytårstaflet holdt i Sejlsportscentret.
En dejlig og vellykket aften!


Nogle begivenheder i 2022


Julefrokost i BUGTEN - lørdag den 3.december

Efter et år med aflysning på grund af COVID 19 blev det heldigvis igen muligt at afholde den traditionsrige julefrokost.
Frokostretterne blev som vanligt leveret af Jørgen Bæk og var som altid meget lækre og der manglede bestemt ikke noget i menuen.
Under frokosten blev der sungeten enkelt sjov julesang.
Frokosten sluttede af med Ris a la Manda, hvorefter den spændende bob-turnering blev sat i gang.
Der blev dystet hold mod hold - hvert hold bestående af to personer.
Vindere af den fantastiske pokal blev Steen Friland og Erik Rasmussen.
Efter bob-turneringen blev menuen afsluttet med kaffe og hjemmebagte nøddehorn.

Bob-vindere.jpg

Ekstraordinær generalforsamling og klubaften i BUGTEN

Torsdag den 13. oktober afholdt BUGTEN en ekstraordinær generalforsamling efter fulgt af en klubaften.
Der var kun ét punkt på dagsordenen - om BUGTENs dommerbåd "Clemens" skal renoveres, eller der skal findes et alternativt fartøj. På grund af de relativt store omkostninger til renoveringen var beslutningen lagt op til en generalforsamling.
Men der var ingen tvivl - det blev enstemmigt vedtaget at renovere "Clemens".

Efter generalforsamlingen havde Aktivitetsudvalget arrangeret en klubaften om "Sikkerhed til søs", hvor Nicolas Munk-Rechnizer gennemgik nogle af de vigtigste emner vedrørende sikkerheden - bl.a. de 5 sikkerhedsregler, gennemgang af redningsveste og deres vedligeholdelse og pakning samt forhold vedrørende "mand over bord".
En spændende aften.Nye flydebroer på østsiden af Lystbådehavnen

Præcist som planlagt mødte entreprenørfirmaet Højgaard talstærkt op den 1. november med containere, hegn, gummiged og meget andet materiel - ikke mindst en pram med gravko.

Allerede samme dag var gravkoen i fuld gang gang med at trække de gamle hækpæle op, og i løbet af november måned blev såvel hækpæle som brodække og de bærende konstruktioner fjernet, så der ved starten af december kun var efterladt nogle få pæle til midlertidig fortøjning af flydebroerne.

På billedet ses gravkoen i færd med at fjerne et stykke af en af de gamle træbroer.
 
  Midt i november begyndte sektionerne til de nye flydebroer at dukke op.

I første omgang blev sektionerne sat i vandet og fortøjet langs kajen, men vil i løbet af december blive lagt på plads og de tilhørende pæle rammet ned.

Fartøjsejerne glæder sig til at ligge ved flydebroer fremover.Har du lyst til at komme ud at sejle uden en stor investering?
 
 Læs om Sejlklubben BUGTENs tur-klubbåd "Fælleskurs" 
HER:

Kommende arrangementer:
Kyllingesejladsen -
lørdag den 23. september
Kalø-sejladsen -
lørdag den 7. oktober
Se mere under Events

Sekretariat og træffetid for et bestyrelsesmedlem:
Kl. 16-17  før hvert
bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 16. oktober. 
Næste arbejdsdag:
1. torsdag hver måned
Sejlklubben
BUGTEN