Info vedr. afhentning
Booking af byggehal, telt på vinterplads, klubhus og miljøudstyr
aftales med Anne Bytofte på mail: anne.bytofte@hotmail.com
INDEN det købes her i Shoppen
 
Halleje (for medlemmer)
600
Beskrivelse

(Leje som medlem kræver min. 1 års medlemsanciennitet)

Plads i byggehallen kan lejes på ugebasis ved henvendelse til
materielforvalteren Anne Bytofte: anne.bytofte@hotmail.com

INDEN
 byggehallen tages i anvendelse, skal betalingen foretages her,
således at kvittering kan fremvises.

OBS! Nøglen til byggehallen udleveres af Anne Bytofte eller et andet bestyrelsesmedlem
mod forevisning
af kvittering for betalt halleje.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Halleje ( ikke-medlemmer)
1200
Beskrivelse
Plads i byggehallen kan lejes på ugebasis ved henvendelse til
materielforvalteren Anne Bytofte: anne.bytofte@hotmail.com

INDEN
 byggehallen tages i anvendelse, skal betalingen foretages her,
således at kvittering kan fremvises.

OBS! Nøglen til byggehallen udleveres af Anne Bytofte eller et andet bestyrelsesmedlem
mod forevisning
af kvittering for betalt halleje.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af klubhuset i weekenden
1000
Beskrivelse
Leje af klublokalet i Weekenden

Klublokalet kan lejes til private arrangementer i perioden 1. september til 31. maj
af medlemmer af Sejlklubben BUGTEN, som har minimum ét års medlemsanciennitet.

Klublokalet kan lejes for én dag ad gangen fra kl. 12:00 middag til kl. 10:00 den efterfølgende dag dvs.:
fredag-lørdag, lørdag-søndag eller søndag-mandag.

Lejen omfatter klublokale og køkken med udstyr samt adgang til garderobe og toiletter.

OBS! Kun én udlejning pr. weekend og kun én udlejning pr. uge pr. medlem.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af klubhuset på en hverdag
500
Beskrivelse
Leje af klublokalet på en hverdag

Klublokalet kan lejes til private arrangementer i perioden 1. september til 31. maj
af medlemmer af Sejlklubben BUGTEN, som har minimum ét års medlemsanciennitet.

Klublokalet kan lejes for én dag ad gangen fra kl. 12:00 middag til kl. 10:00 den efterfølgende dag fra mandag til fredag.

Lejen omfatter klublokale og køkken med udstyr samt adgang til garderobe og toiletter.

OBS! Kun én udlejning pr. weekend og kun én udlejning pr. uge pr. medlem.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Teltleje (for medlemmer)
0
Beskrivelse

(Leje som medlem kræver min. 1 års medlemsanciennitet)

Plads i teltet på vinterpladsen kan lejes på ugebasis ved henvendelse til
materielforvalteren Anne Bytofte: anne.bytofte@hotmail.com

INDEN
teltet tages i anvendelse, skal betalingen foretages her,
således at kvittering kan fremvises.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Teltleje (ikke medlemmer)
0
Beskrivelse
Plads i teltet på vinterpladsen kan lejes på ugebasis ved henvendelse hos
materielforvalteren John Mathiasen,
johnmathiasen51@gmail.com

INDEN
teltet tages i anvendelse, skal betalingen foretages her,
således at kvittering kan fremvises.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af miljørigtig udstyr
0
Beskrivelse
Lejen dækker for henholdsvis 1 eller 3 dage.
 
Sejlklubben BUGTEN råder over udstyr til miljørigtig fjernelse af bundmaling - det udstyr som Dansk Sejlunion anbefaler, da det er meget skånsomt for miljøet.
Stort set alle giftige stoffer bliver opsamlet af støvsugeren og kan derefter afleveres i giftcontaineren ved maskinhuset.

Udstyret består af en støvsuger samt et skrabejern og en rondel-slibemaskine, der begge kan tilsluttes støvsugeren 
 
OBS! Udstyret udleveres af Anne Bytofte mod forevisning af kvittering for betalt leje af udstyret.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Klubbådssejlads
1000
Beskrivelse
Betaling af gebyr for sejlads i BUGTENs klubbåde.

Gebyret for sejlads i klubbådene kan "købes" her som enhver anden vare - efter forudgående aftale med Mette Rostgaard Evald.


Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Turklubbåd - kontingenter
0
Beskrivelse
Turklubbåd - årligt kontingent
 
Her betales det årlige kontingent for henholdsvis
A og B medlemskab samt børne-medlemskab u 8 år
af turbådsholdet

Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Turklubbåd - gebyrer
50
Beskrivelse
BUGTENs turklubbåd - Bavaria 34
 
Her betales sejladsgebyrer og gæstekøjegebyr.

Sejladsgebyr pr. dag - mandag til torsdag.
Sejladsgebyr 4 dage - mandag til torsdag
Sejladsgebyr weekend - fredag til søndag.
Sejladsgebyr pr. uge - mandag til søndag.

Gæstekøjegebyr pr. dag - mandag til torsdag - uden overnatning.
Gæstekøjegebyr pr. dag - mandag til torsdag - med overnatning.
Gæstekøjegebyr 4 dage - mandag til torsdag.
Gæstekøjegebyr weekend - fredag til søndag.
Gæstekøjegebyr pr. uge - mandag til søndag.


Såfremt der skal betales gebyr for flere dage eller uger,
lægges det pågældende gebyr i kurv et tilsvarende antal gange.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af Klubbåd
250
Beskrivelse
Lej en af klubbens skolebåde:
Folkebåd, Polaris Drabant eller Scan-kap 99
 
Det kræves at du har bådførerret
 Kontakt Mette Rostgaard Evald på mroe@post.tele.dk for reservation
og anfør bådnavn og reservationsperiode.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af bådstativ - SBA medlemmer
0
Beskrivelse
Leje af bådstativ 3, 6 eller 12 tons for én dag eller én uge.
Gælder for BUGTENs medlemmer.


Lejen betales her ved brug af Dankort.
Kvittering for betalt leje udskrives og forevises til Niels for udlevering af stativ.

Har du brug for at leje stativet i flere uger "købes" ekstra uger på samme måde og kvittering forevises.

Det kan ikke garanteres, at der er ledige stativer af den pågældende størrelse til rådighed - check derfor med Niels, inden du betaler for lejen.


Niels kan kontaktes på mobil 20 47 11 99
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af bådstativ - øvrige
0
Beskrivelse
Leje af bådstativ 3, 6 eller 12 tons for én dag.
Gælder for andre end SBA-medlemmer.


Lejen betales her ved brug af Dankort.
Kvittering for betalt leje udskrives og forevises til Niels for udlevering af stativ.

Har du brug for at leje stativet i flere dage "købes" ekstra dage på samme måde og kvittering forevises.

Det kan ikke garanteres, at der er ledige stativer af den pågældende størrelse til rådighed - check derfor med Niels, inden du betaler for lejen.


Niels kan kontaktes på mobil 20 47 11 99
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Tilmelding til stativ ordning
11600
Beskrivelse
Her kan du tilmelde dig stativordning
(3, 6 eller 12 tons)
 
Ordningen er beskrevet under
FARTØJSSTATIONEN på vores hjemmeside 
(Bemærk at der er tillagt kr. 500 i administrationsgebyr)

OBS! Der kan i perioder forekomme lange leveringstider
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Tilmelding stativordning - ratebetaling
4000
Beskrivelse
Tilmelding til stativordning 3-, 6- eller 12-tons med betaling i 3 rater.

OBS! Ratebetaling gælder kun medlemmer af BUGTEN

1. rate betales straks ved tilmelding.
Der sendes umiddelbart herefter fakturaer på rate 2 og 3 til betaling efter henholdsvis 1 og 2 år.

  3-tons stativ: 1. rate kr. 4.000, 2. og 3. rate kr. 3.800
  6-tons stativ: 1. rate kr. 6.000, 2. og 3. rate kr. 5.000
12-tons stativ: 1. rate kr. 7.500, 2. og 3. rate kr. 6.500

OBS! Der kan i perioder forekomme lange leveringstider.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af 10 tons kran inkl. assistance
1150
Beskrivelse
Leje af 10-tons kran mv. inkl. assistance

(for fartøjer som ikke er hjemmehørende i AMK, SBA eller ASK)

Lejen betales her ved brug af Dankort.
Hvis du ikke allerede er oprettet, skal du først oprette din profil.
Kvittering for betalt leje udskrives og forevises ved henvendelse om brug af kranen.

Kranerne må ikke anvendes uden assistance!

Der skelnes mellem følgende typer kranløft:

10-tons kran: Kranløft indtil 5 tons - op og ned
10-tons kran: Kranløft 5-10 tons - op og ned
10-tons kran: Serviceløft indtil 5 tons (max. 1 time)
10-tons kran: Serviceløft 5-10 tons (max. 1 time)

Vælg den ønskede variant fra listen til højre.

Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af 3 tons kombikran inkl. assistance
400
Beskrivelse
Leje af 3,2 tons kran eller mastekran inkl. assistance

(for fartøjer som ikke er hjemmehørende i SBA eller ASK)

Lejen betales her ved brug af Dankort.
Hvis du ikke allerede er oprettet, skal du først oprette din profil.
Kvittering for betalt leje udskrives og forevises ved henvendelse om brug af kranen.

Kranerne må ikke anvendes uden assistance!

Der skelnes mellem følgende typer kranløft:

3,2 tons kran til løft af både med centerløft
Mastekran

Vælg den ønskede variant fra listen.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af masteplads i maskinhus
500
Beskrivelse
Leje af plads til én mast i maskinhusets reol for én vinterperiode.

Kvitteringen for betaling af lejen skal printes ud og hæftes på masten -
udover den normale label med ejers navn, bådnavn og mobilnummer.

Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af 230V bi-måler
500
Beskrivelse
Beløbet omfatter depositum ved lån af bi-måler - dvs. beløbet tilbagebetales ved aflevering af bi-måleren efter endt brug.
Strømforbruget afregnes separat ved anvendelsesperiodens afslutning.

Bi-måleren udleveres af Anne Bytofte mod fremvisning af kvittering for indbetalt depositum

Følgende regler gælder for tilslutning af strøm til fartøjer:
 • Tilslutning af strøm til fartøj med besætning ombord (fx til opladning) - ingen afgift.
 •  For fartøjer, som har behov for permanent tilslutning af strøm,
  betales en fast pris på kr. 250 for en sæson - sommer eller vinter.
 • For beboede fartøjer SKAL El.-måler tilsluttes og forbruget afregnes.
 • For fartøjer med plads ved flydebroen på vestsiden SKAL El.-måler tilsluttes -
  gældende fra 1. april 2020.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Fast tilslutning af strøm for én sæson
500
Beskrivelse
Beløbet omfatter strømforbrug ved permanent tilslutning af El. til fx opladning af batterier
for én sæson - dvs. sommer eller vinter.

Følgende regler gælder for tilslutning af strøm til fartøjer:
 • Tilslutning af strøm til fartøj med besætning ombord (fx til opladning) - ingen afgift.
 •  For fartøjer, som har behov for permanent tilslutning af strøm,
  betales en fast pris på kr. 250 for en sæson - sommer eller vinter.
 • For beboede fartøjer SKAL El.-måler tilsluttes og forbruget afregnes.
 • For fartøjer med plads ved flydebroen på vestsiden SKAL El.-måler tilsluttes -
  gældende fra 1. april 2020.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
"Kom godt igang med sejlads"
115
Beskrivelse
Elevhæfte fra Dansk Sejlunion:
"GAST - Kom godt i gang med sejlads"
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant