Info vedr. afhentning
Booking af byggehal, telt på vinterplads, klubhus, miljøudstyr og symaskine
aftales med Anne Bytofte på mail: anne.bytofte@hotmail.com
INDEN det købes her i Shoppen
 
Halleje (for medlemmer)
600
Beskrivelse

(Leje som medlem kræver min. 1 års medlemsanciennitet)

Plads i byggehallen kan lejes på ugebasis ved henvendelse til
materielforvalteren Anne Bytofte: anne.bytofte@hotmail.com

INDEN
 byggehallen tages i anvendelse, skal betalingen foretages her,
således at kvittering kan fremvises.

OBS! Nøglen til byggehallen udleveres af Anne Bytofte eller et andet bestyrelsesmedlem
mod forevisning
af kvittering for betalt halleje.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Halleje ( ikke-medlemmer)
1200
Beskrivelse
Plads i byggehallen kan lejes på ugebasis ved henvendelse til
materielforvalteren Anne Bytofte: anne.bytofte@hotmail.com

INDEN
 byggehallen tages i anvendelse, skal betalingen foretages her,
således at kvittering kan fremvises.

OBS! Nøglen til byggehallen udleveres af Anne Bytofte eller et andet bestyrelsesmedlem
mod forevisning
af kvittering for betalt halleje.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af klubhuset i weekenden
1000
Beskrivelse
Leje af klublokalet i Weekenden

Klublokalet kan lejes til private arrangementer i perioden 1. september til 31. maj
af medlemmer af Sejlklubben BUGTEN, som har minimum ét års medlemsanciennitet.

Klublokalet kan lejes for én dag ad gangen fra kl. 12:00 middag til kl. 10:00 den efterfølgende dag dvs.:
fredag-lørdag, lørdag-søndag eller søndag-mandag.

Lejen omfatter klublokale og køkken med udstyr samt adgang til garderobe og toiletter.

OBS! Kun én udlejning pr. weekend og kun én udlejning pr. uge pr. medlem.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af klubhuset på en hverdag
500
Beskrivelse
Leje af klublokalet på en hverdag

Klublokalet kan lejes til private arrangementer i perioden 1. september til 31. maj
af medlemmer af Sejlklubben BUGTEN, som har minimum ét års medlemsanciennitet.

Klublokalet kan lejes for én dag ad gangen fra kl. 12:00 middag til kl. 10:00 den efterfølgende dag fra mandag til fredag.

Lejen omfatter klublokale og køkken med udstyr samt adgang til garderobe og toiletter.

OBS! Kun én udlejning pr. weekend og kun én udlejning pr. uge pr. medlem.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Teltleje (for medlemmer)
500
Beskrivelse
Teltene kan lejes af medlemmer i ASK, SBA og AMK

Plads i teltet på vinterpladsen kan lejes på ugebasis ved henvendelse til
materielforvalteren Anne Bytofte: anne.bytofte@hotmail.com

INDEN
teltet tages i anvendelse, skal betalingen foretages her,
således at kvittering kan fremvises.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af miljørigtig udstyr
200
Beskrivelse
Lejen dækker for henholdsvis 1 eller 3 dage og aftales med
materielforvalteren Anne Bytofte: anne.bytofte@hotmail.com

 
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af miljørigtig udstyr - ekstra dage
100
Beskrivelse
Leje af ekstra dage købes her - efter forudgående aftale med
Anne Bytofte: anne.bytofte@hotmail.com
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Klubbådssejlads
1000
Beskrivelse
Betaling af gebyr for sejlads i BUGTENs klubbåde.

Gebyret for sejlads i klubbådene kan "købes" her som enhver anden vare - efter forudgående aftale med Ole Knudsen.


Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Turklubbåd - kontingenter
3300
Beskrivelse
Turklubbåd - årligt kontingent
 
Her betales det årlige kontingent for henholdsvis
A og B medlemskab samt børne-medlemskab u 8 år
af turbådsholdet

Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Turklubbåd - gebyrer
50
Beskrivelse
BUGTENs turklubbåd - Bavaria 34
 
Her betales sejladsgebyrer og gæstekøjegebyr.

Sejladsgebyr pr. dag - mandag til torsdag.
Sejladsgebyr 4 dage - mandag til torsdag
Sejladsgebyr weekend - fredag til søndag.
Sejladsgebyr pr. uge - mandag til søndag.

Gæstekøjegebyr pr. dag - mandag til torsdag - uden overnatning.
Gæstekøjegebyr pr. dag - mandag til torsdag - med overnatning.
Gæstekøjegebyr 4 dage - mandag til torsdag.
Gæstekøjegebyr weekend - fredag til søndag.
Gæstekøjegebyr pr. uge - mandag til søndag.


Såfremt der skal betales gebyr for flere dage eller uger,
lægges det pågældende gebyr i kurv et tilsvarende antal gange.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af Klubbåd
250
Beskrivelse
Lej en af klubbens skolebåde:
Folkebåd, Polaris Drabant eller Scan-kap 99
 
Det kræves at du har bådførerret.
 Kontakt Ole Knudsen på knudsen.ole@gmail.com for reservation
og anfør bådnavn og reservationsperiode.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af bådstativ - SBA medlemmer
200
Beskrivelse
Leje af bådstativ 3, 6 eller 12 tons for én dag eller én uge.
Gælder for BUGTENs medlemmer.


Lejen betales her ved brug af Dankort.
Kvittering for betalt leje udskrives og forevises for udlevering af stativ.

Har du brug for at leje stativet i flere uger "købes" ekstra uger på samme måde og kvittering forevises.

Det kan ikke garanteres, at der er ledige stativer af den pågældende størrelse til rådighed - check derfor, inden du betaler for lejen.


Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af 10 tons kran inkl. assistance
1350
Beskrivelse
Leje af 10-tons kran mv. inkl. assistance

(for fartøjer som ikke er hjemmehørende i AMK, SBA eller ASK)

Lejen betales her ved brug af Dankort.
Hvis du ikke allerede er oprettet, skal du først oprette din profil.
Kvittering for betalt leje udskrives og forevises ved henvendelse om brug af kranen.

Kranerne må ikke anvendes uden assistance!

Der skelnes mellem følgende typer kranløft:

10-tons kran: Kranløft indtil 5 tons - op og ned
10-tons kran: Kranløft 5-10 tons - op og ned
10-tons kran: Serviceløft indtil 5 tons (max. 1 time)
10-tons kran: Serviceløft 5-10 tons (max. 1 time)

Vælg den ønskede variant fra listen til højre.

Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af 3 tons kombikran inkl. assistance
400
Beskrivelse
Leje af 3,2 tons kran eller mastekran inkl. assistance

(for fartøjer som ikke er hjemmehørende i SBA eller ASK)

Lejen betales her ved brug af Dankort.
Hvis du ikke allerede er oprettet, skal du først oprette din profil.
Kvittering for betalt leje udskrives og forevises ved henvendelse om brug af kranen.

Kranerne må ikke anvendes uden assistance!

Der skelnes mellem følgende typer kranløft:

3,2 tons kran til løft af både med centerløft
Mastekran

Vælg den ønskede variant fra listen.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af masteplads i maskinhus
500
Beskrivelse
Leje af plads til én mast i maskinhusets reol for én vinterperiode.

Kvitteringen for betaling af lejen skal printes ud og hæftes på masten -
udover den normale label med ejers navn, bådnavn og mobilnummer.

Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af 230V bi-måler
500
Beskrivelse
Beløbet omfatter depositum ved lån af bi-måler - dvs. beløbet tilbagebetales ved aflevering af bi-måleren efter endt brug.
Strømforbruget afregnes separat ved anvendelsesperiodens afslutning.

Bi-måleren udleveres af Anne Bytofte mod fremvisning af kvittering for indbetalt depositum

Følgende regler gælder for tilslutning af strøm til fartøjer:
 • Tilslutning af strøm til fartøj med besætning ombord (fx til opladning) - ingen afgift.
 •  For fartøjer, som har behov for permanent tilslutning af strøm,
  betales en fast pris på kr. 250 for en sæson - sommer eller vinter.
 • For beboede fartøjer SKAL El.-måler tilsluttes og forbruget afregnes.
 • For fartøjer med plads ved flydebroen på vestsiden SKAL El.-måler tilsluttes -
  gældende fra 1. april 2020.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Fast tilslutning af strøm for én sæson
500
Beskrivelse
Beløbet omfatter strømforbrug ved permanent tilslutning af El. til fx opladning af batterier
for én sæson - dvs. sommer eller vinter.

Følgende regler gælder for tilslutning af strøm til fartøjer:
 • Tilslutning af strøm til fartøj med besætning ombord (fx til opladning) - ingen afgift.
 •  For fartøjer, som har behov for permanent tilslutning af strøm,
  betales en fast pris på kr. 500 for en sæson - sommer eller vinter.
 • For beboede fartøjer SKAL El.-måler tilsluttes og forbruget afregnes.
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
Leje af industrisymaskine
100
Beskrivelse
Symaskinen kan lejes på dagsbasis ved henvendelse til John Bager.

Lejen er kr. 100,- pr. dag for alle.

Maskinen kan lejes af superbrugere og medlemmer,
som er oplært af en superbruger.
Andre må kun anvende maskinen, når en superbruger er til stede.

Det er lejeren, som skal betale for brug af symaskinen.
Evt. honorering af hjælp fra en superbruger må ordnes privat.

Ønskes hjælp fra en superbruger - kontakt ligeledes John Bager
Mobil:  E-mail: 21 81 05 08
E-mail: john.bager@gmail.com
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant
"Kom godt igang med sejlads"
115
Beskrivelse
Elevhæfte fra Dansk Sejlunion:
"GAST - Kom godt i gang med sejlads"
Indtast navn
Læg i kurv 9999 kr.
Vælg variant