Klubmodul henter siden
Kaløsejladsen 2018
Kaløsejladsen 2018 - en distancesejlads på ca. 26 sømil
 
 
Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer i
vore naboklubber til sæsonens sidste kapsejlads.
 
Distancen er på i alt 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen.
En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden.

Der er fælles morgenmad i BUGTENs klubhus fra kl. 08:00.

1. start går kl. 10:00.

Der startes individuelt i henhold til respit beregnet efter bådens GPH-tal.
Starttidspunkt samt løbsinddeling for deltagende både vil fremgå af løbsliste,

der vil blive mailet til deltagerne, hvis e-mail adressen er løbsledelsen bekendt –

alternativt udleveret under morgenmaden i Sejlklubben BUGTENs klubhus.


De deltagende både opdeles grundlæggende i to løb efter fartøjets GPH-tal,
således at der bliver ét løb for både med GPH-tal over 665 og ét for både med GPH-tal op til 665.

Ved 5 eller flere både af samme klasse oprettes desuden rene klassebådsløb.

Løbene vil fremgå af løbslisten.


Der er præmie for hver femte deltagende båd.

Præmieoverrækkelse og spisning foregår i BUGTENs klubhus efter sejladsen.

Startgebyret omfatter såvel sejlads som morgenmad og spisning og andrager
kr. 300 pr. båd inkl. besætning - uanset antal personer om bord.


Tilmelding og betaling på hjemmesiden herunder senest onsdag den 3. oktober.

Er du ikke allerede oprettet som medlem eller har oprettet en profil,
skal du først oprette din profil.


Sejladsbestemmelserne kan udskrives under Kapsejlads > Sejladsbestemmelser -
eller via linket
HER:

Sejladsbestemmelserne vil desuden kunne udleveres i klubhuset før start.

NB! For deltagende både, der fra andre havne ankommer allerede fredag,
       refunderes gæstelejen for én overnatning af løbsledelsen.God sejlads
BUGTENs kapsejladsteam
 
Tilmeldte
17 /50
Tilmeldingsfrist
03.10.2018
Tidspunkt
06.10.2018 kl. 08.00 - 06.10.2018 kl. 22.00
Sted
Mødested: BUGTENs klubhus
Skipper*:
Klub*:
Email adresse*:
Mobilnr.*:
Bådens navn*:
Bådtype*:
Sejlnr*:
Anvendes spiler?*:
GPH-tal*:
TACIL*:
TACIM*:
TACIH*:
Antal til spisning*:
Pris
300,00 kr.